Animacje

Kto powiedział, że grafika nie może się ruszać? Przedstawiam prace, w których tchnąłem życie w statyczny obraz.

Animacje

Kto powiedział, że grafika nie może się ruszać? Przedstawiam prace, w których tchnąłem życie w statyczny obraz.

Animacje wykonane od postaw dla kanału technologicznego, składające się na jego identyfikację wizualną - intro, przerywnik, animowane belki i inne elementy do umieszczenia w materiałach wideo

Wykonane od podstaw animowane przedstawienie nowego redaktora na kanale technologicznym

Przygotowana na bazie grafik dostarczonych przez klienta animacja opisująca pięć kroków działania platformy ubezpieczeniowej

Przygotowana na bazie grafik dostarczonych przez klienta animacja zachęcająca do skorzystania z oferty ubezpieczenia zdrowotnego

Back to Top